November 16, 2016

Kompensuojamos ortopedijos priemonės

Pacientų aprūpinimo ortopedijos technikos priemonėmis tvarka

UAB Ortopedijos klinika yra sudariusi sutartį su Valstybine ligonių kasa prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, todėl atsižvelgiant į paciento diagnozę ir socialinę padėtį, ortopedijos techninės priemonės yra visiškai arba iš dalies kompensuojami pagal nustatytą tvarką.

Ortopedijos techninės priemonės apdraustiesiems kompensuojamos vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymu V-234 „Dėl Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos patvirtinto“ ir LR sveikatos apsaugos ministro 2015m. liepos 24 d. įsakymu Nr. V-884 „Dėl ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos  kompensuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašų patvirtinimo“.

I sąrašo ortopedijos techninių priemonių kompensavimas:

100%:

 • Apdraustiesiems, kuriems nustatyta šiame sąraše nurodyta diagnozė.

II sąrašo ortopedijos techninių priemonių kompensavimas:

100%:

Apdraustiesiems, kuriems nustatyta šiame sąraše nurodyta diagnozė šia tvarka:

 • Asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 0-25 procentų darbingumo,
 • Asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas didelių specialiųjų poreikių lygis (I grupės invalidumas);
 • Asmenims iki 18 metų, kuriems yra nustatytas neįgalumas (invalidumas);
 • Valstybės remiamiems asmenims, gaunantiems socialinę pašalpą.

80%:

Apdraustiesiems, kuriems nustatyta šiame sąraše nurodyta diagnozė šia tvarka:

 • Iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 30-55 procentų darbingumo lygis (II grupės invalidams);
 • Asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius;
 • Kitiems apdraustiesiems, kurių gydymui, medicininei reabilitacijai ir ligos prevencijai būtinos ortopedijos techninės priemonės.

III sąrašo ortopedijos techninių priemonių kompensavimas:

100%:

Apdraustiesiems, kuriems nustatyta šiame sąraše nurodyta diagnozė šia tvarka:

 • Asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 0-25 procentų darbingumo, bei asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas didelių specialiųjų poreikių lygis (I grupės invalidumas);
 • Asmenims iki 18 metų, kuriems yra nustatytas neįgalumas (invalidumas);
 • Valstybės remiamiems asmenims, gaunantiems socialinę pašalpą.

95%:

Apdraustiesiems, kuriems nustatyta šiame sąraše nurodyta diagnozė šia tvarka:

 • Asmenims iki 18 metų;

80%:

Apdraustiesiems, kuriems nustatyta šiame sąraše nurodyta diagnozė šia tvarka:

 • Iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 30-55 procentų darbingumo lygis (II grupės invalidams);
 • Asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius.

50%:

Apdraustiesiems, kuriems nustatyta šiame sąraše nurodyta diagnozė šia tvarka:

 • Kitiems apdraustiesiems, kurių gydymui, medicininei reabilitacijai ir prevencijai būtinos ortopedijos techninės priemonės.


Ortopedijos techninės priemonės reikalingumą apdraustajam nustato šių profesinių kvalifikacijų gydytojai, neviršijant jų kompetencijos:
 

 • gydytojo ortopedas traumatologas;
 • gydytojo neurologas;
 • gydytojo vaikų neurologas;
 • gydytojo chirurgas;
 • gydytojo reumatologas;
 • fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;
 • gydytojo vaikų chirurgas;
 • gydytojo neurochirurgas;
 • plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas.

Pacientui

Pacientai, kurie kreipiasi dėl valstybės kompensuojamų ortopedijos technikos priemonių, įmonei privalo pateikti:

 • Gydytojo medicinos dokumentų išrašą (siuntimą) forma Nr. 027/a, kurioje būtų pažymėta, kokios ortopedijos techninės priemonės skiriamos apdraustajam pagal Sveikatos apsaugos ministro patvirtintas medicinines indikacijas ligų, traumų bei defektų atvejais, ir nurodo tų priemonių charakteristikas.
 • Asmens dokumentą (gimimo liudijimą, asmens tapatybės kortelę, pasą, pensininko ar neįgalumo pažymėjimą).

Pastaba. Medicinos dokumentų išrašas (forma Nr. 027/a) ar gydytojo įrašas asmens sveikatos istorijoje galioja ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo išrašymo dienos.

 

Kompensuojamųjų gaminių  katalogas