lapkričio 16, 2016

Kompensuojamos ortopedijos priemonės

Pacientų aprūpinimo ortopedijos technikos priemonėmis tvarka

UAB Ortopedijos klinika yra sudariusi sutartį su Valstybine ligonių kasa prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, todėl atsižvelgiant į paciento diagnozę ir socialinę padėtį, ortopedijos techninės priemonės yra visiškai arba iš dalies kompensuojami pagal nustatytą tvarką.

Ortopedijos techninės priemonės apdraustiesiems kompensuojamos vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymu V-234 „Dėl Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos patvirtinto“ ir LR sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-698 „Dėl ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos  kompensuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašų patvirtinimo“.

100 proc. bazinės kainos kompensuojama:

 • asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, bei asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius ir teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;
 • vaikams;
 • valstybės remiamiems asmenims, gaunantiems socialinę pašalpą.

80 proc. bazinės kainos kompensuojama:

 • iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis;
 • asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius;
 • kitiems apdraustiesiems, kurių gydymui, medicininei reabilitacijai ir ligos prevencijai būtinos ortopedijos techninės priemonės.

Ortopedijos techninės priemonės reikalingumą apdraustajam nustato šių profesinių kvalifikacijų gydytojai, neviršijant jų kompetencijos: 

 • gydytojo ortopedas traumatologas;
 • gydytojo neurologas;
 • gydytojo vaikų neurologas;
 • gydytojo chirurgas;
 • gydytojo reumatologas;
 • fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;
 • gydytojo vaikų chirurgas;
 • gydytojo neurochirurgas;
 • plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas.

Pacientui

Pacientai, kurie kreipiasi dėl valstybės kompensuojamų ortopedijos technikos priemonių, įmonei privalo pateikti:

 • Gydytojo medicinos dokumentų išrašą (siuntimą) forma Nr. 027/a, kurioje būtų pažymėta, kokios ortopedijos techninės priemonės skiriamos apdraustajam pagal Sveikatos apsaugos ministro patvirtintas medicinines indikacijas ligų, traumų bei defektų atvejais, ir nurodo tų priemonių charakteristikas.
 • Asmens dokumentą (gimimo liudijimą, asmens tapatybės kortelę, pasą, pensininko ar neįgalumo pažymėjimą).

Pastaba. Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas (forma 027/a), pagal kurią pildomas ortopedinės techninės priemonės užsakymas, galioja ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo jos užpildymo dienos (įskaitant jos užpildymo (įsigaliojimo) dieną).

Kompensuojamųjų gaminių katalogas2