20 spalio, 2016

Naujienos

ES zenklas

Daugiafunkcių kompresinių priemonių hipertrofinių randų gydymui sukūrimas

UAB „Ortopedijos klinika“ nuo 2017 m. kovo mėn. pradėjo įgyvendinti projektą „Daugiafunkcių kompresinių priemonių hipertrofinių randų gydymui sukūrimas“.

Pagrindinis projekto tikslas – padidinti įmonės inovacinį potencialą sukuriant ir išbandant daugiafunkcinę kraujotakos sistemos gydomąją priemonę, pagamintą iš unikalių termoplastinių medžiagų bei silikonų, skirtą gydyti hipertrofinius randus taikant ilgalaikės kompresijos metodą. Projekto metu bus sukurtas, pagamintas ir klinikiniais tyrimais išbandytas gydomosios priemonės prototipas, pagaminta bandomoji produktų partija

„Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2020 metų kovo mėn. 14 d.”

„Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos regioninės plėtros fondo investicijų veiksmų programos 1 prioritetą „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“.